Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Zamówienia publiczne - archiwum

Termin i miejsce
złożenia zamówienia
Wartość Euro Kod CPV Nr zamówienia
Przedmiot zamówienia
Kontakt
2013-07-15
godz. 15:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 kancelaria
do 30.000
Modernizacja instalacji elektrycznej oraz prace remontowe w pomieszczeniu Izby kucharki w Domu...
Kierownik Domu Uphagena dr Ewa Szymańska oraz z-ca kier. Wojciech Szymański, nr tel.58 326 07 19 lub 58 326 07 10
2013-07-15
godz. 15:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 kancelaria
do 30.000
Wykonanie pierzyn, poduszki i siennika oraz ręczne uszycie pościeli do Izby Kucharki w Domu...
Kierownik Domu Uphagena dr Ewa Szymańska oraz z-ca kier. Wojciech Szymański, nr tel.58 326 07 19 lub 58 326 07 10.
2013-07-10
godz. 15:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 kancelaria
do 30.000
Budowa scenografii wystawy w Wartowni nr 1 na Westerplatte w Gdańsku
Grzegorz Jedlicki tel. 58 76 79 164; westerplatte@mhmg.gda.pl, g.jedlicki@mhmg.pl
2013-06-28
godz. 16:00

marketing@mhmg.pl lub osobiście do siedziby Zamawiającego - do kancelarii Muzeum ul.Długa 46/47 (w godzinach od 8 :00 do 16:00)
do 30.000
Przeprowadzenie nagłośnienia inscenizacji historycznej pn. „Bitwa Morska – Obrona Twierdzy...
Michał Pietrzak tel. 058 76 79 176, kom. 512 418 741, e-mail: marketing@mhmg.pl
2013-06-19
godz. 14:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk, ul Długa 46/47 Kancelaria Muzeum
do 30.000
Usunięcia przemalowania graffiti o wielkości około 20 m2 z powierzchni muru ceglanego budynku...
remonty@mhmg.gda.pl, sklep@mhmg.gda.pl
2013-05-28
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 kancelaria
> 30.000 45.00.00.00-7
45.30.00.00-0
45.31.00.00-3.
187118 - 2013
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach wieży kościoła Św. Katarzyny w...
2013-05-07
godz. 12:00

kancelarii Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@mhmg.gda.pl
do 30.000
Przygotowanie oferty cenowej na usunięcia kolizji kablowej linii napowietrznej niskiego napięcia
Waldemar Trznadel tel. 602 154 445
2013-04-26
godz. 12:00

w kancelarii Muzeum lub pocztą elektroniczną na: zam.publiczne@mhmg.gda.pl
do 30.000
koszenie traw oraz odchwaszczanie murów wraz z utylizacją na terenie Twierdzy w Wisłoujściu...
Kazimierz Formela Dział Administracji tel. (058) 76 79 168; tel. kom. 512 418 739
2013-04-25
godz. 10:00

> 30.000 39.15.40.00-6
39.13.30.00-3
39.15.41.00-7.
Wykonanie, dostawa oraz montaż elementów wystawy Życie miasta w cieniu wielkiej wojny i polityki...
2013-04-22
godz. 12:00

zam.publiczne@mhmg.gda.pl
do 30.000
Wykonanie szczegółowego projektu wykonawczego aranżacji przestrzennej wystawy w Wartowni nr 1 na...
Piotr Paluchowski, Grzegorz Jedlicki tel. 58 76 79 162; westerplatte@mhmg.gda.pl