Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Zamówienia publiczne - archiwum

Termin i miejsce
złożenia zamówienia
Wartość Euro Kod CPV Nr zamówienia
Przedmiot zamówienia
Kontakt
2012-09-03
godz. 16:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk, ul Długa 46/47 Kancelaria Muzeum lub pocztą elektroniczną na: remonty@mhmg.gda.pl,
do 30.000
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zleci wykonanie prac demontażu skorodowanego podciągu...
Arkadiusz Szeksztełło, tel. 512 418 749, a.szeksztello@mhmg.gda.pl
2012-08-06
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 kancelaria.
> 30.000 45.42.10.00-4
45.21.23.40-1
45.41.00.00-4
45.42.10.00-5.
260722 - 2012
wykonanie rekonstrukcji stolarki okiennej w elewacji frontowej Dworu Artusa w Gdańsku, zabytku...
2012-07-23
godz. 10:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/47 80-831 Gdańsk kancelaria.
> 30.000 35.12.17.00-5
42.96.11.00-1.
248680 - 2012
dostawa i montaż urządzeń celem przedłużenia czasu pracy SOT ora wydłużenia czasu...
2012-07-20
godz. 16:00

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk, ul Długa 46/47, Kancelaria Muzeum lub pocztą elektroniczną na: remonty@mhmg.gda.pl, sklep@mhmg.gda.pl
do 30.000
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zleci wykonanie prac zabezpieczających przy licu ceglanym...
Informacje dodatkowe: Arkadiusz Szeksztełło, tel. 512 418 749, a.szeksztello@mhmg.gda.pl
2012-07-10
godz. 16:00

do 10.07.2012 r. do godz. 16.00. Na adres: remonty@mhmg.gda.pl, twierdza@mhmg.gda.pl, lub osobiście do kancelarii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk w godzinach 8.00 - 16.00
do 30.000
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zleci opracowanie projektu budowlano wykonawczego na usunięcie...
Upoważniony do kontaktu jest inspektor nadzoru elektrycznego Waldemar Trznadel Tel. 602154445.
2012-06-22
godz. 16:00

Oferty na wykonanie prac konserwatorskich można przesyłać mailem na adres: sklep@mhmg.gda.pl lub składać w kancelarii Muzeum
do 30.000
DZIAŁ KONSERWACJI ZBIORÓW MHMG POSZUKUJE WYKONAWCÓW RENOWACJI STOLARKI DRZWIOWEJ I DETALI...
Upoważnione do kontaktów z oferentami są pracownice Działu Konserwacji Zbiorów, nr tel. K. Darecka - kom. 512 418 738 oraz J. Harasim - Grym - kom. 512 418 746 .
2012-05-29
godz. 12:00

Prosimy o przesyłanie oferty drogą elektroniczną na adres: sklep@mhmg.gda.pl lub składać osobiście w kancelarii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w godzinach 8.00-16.00
do 30.000
Wydruk folderu "ABC….historii Gdańska"
Informacji na temat publikacji udziela: Piotr Paluchowski (Dział Historii MHMG) e-mail: dz.historii@mhmg.gda.pl, tel.58 76 79 162
2012-05-14
godz. 15:00

Prosimy o przesyłanie oferty drogą elektroniczną na adres: sklep@mhmg.gda.pl lub składać osobiście w kancelarii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w godzinach 8.00-16.00
do 30.000
Wydruk książki "Citius - Altius - Fortius. Lokalny wymiar wielkiej idei sportu".
dr Janusz Trupinda tel. 58 76 79 161 e-mail: j.trupinda@mhmg.gda.pl
2012-04-26
godz. 16:00

sklep@mhmg.gda.pl lub składać w kancelarii Muzeum
do 30.000
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska poszukuje wykonawcy dwóch ławek (rekonstrukcja historycznych...
Upoważnione do kontaktów z oferentami są pracownice Działu Konserwacji Zbiorów: K. Darecka - kom. 512 418 738 oraz J. Harasim - Grym - kom. 512 418 746.
2012-04-25
godz. 16:00

klep@mhmg.gda.pl lub osobiście do siedziby Zamawiającego, do Kancelarii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk, ul Długa 46/47.
do 30.000
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie napraw i odświeżenie fragmentów elewacji...
Kazimierz Formela 512-148-739 Arkadiusz Szeksztełło 512-418-749 e-mail a.szeksztello@mhmg.gda.pl