Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Wykonanie dokumentacji cyfrowej muzealiów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Z dnia: 2017-06-12  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

                                    Zamawiający: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,

                                                           80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47

 

 

zaprasza do składania ofert na: wykonanie dokumentacji cyfrowej muzealiów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, w ramach zadania „Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnianie zbiorów MHMG – etap II”, program „Kultura Cyfrowa”, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

 

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Część I zamówienia)

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Część II zamówienia)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Instrukcja dla Wykonawców POBIERZ
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Część I) POBIERZ
Załącznik nr 3 - Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia (Część II) POBIERZ
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy POBIERZ
Załącznik nr 5 Formularz Ofertowy POBIERZ

Nr zamówienia: NSZP 26.6.2017(ZO)

Kod CPV:

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Kancelaria Muzeum Historycznego Miasta Gdańska ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk

Termin składania ofert: 2017-06-20

Termin ogłoszenia wyników:

Załącznik nr 1 - Instrukcja dla Wykonawców POBIERZ
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Część I) POBIERZ
Załącznik nr 3 - Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia (Część II) POBIERZ
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy POBIERZ
Załącznik nr 5 Formularz Ofertowy POBIERZ