Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Dostawa i montaż systemu siatek przesuwnych

Z dnia: 2017-09-06  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Gdańsk, dnia 06.09.2017 r.

 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania:

Dostawa i montaż systemu siatek przesuwnych do przechowywania obrazów w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. ul. Długa 46/47, w ramach projektu RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zakres prac obejmuje:

1.    Wizję lokalną na obiekcie.

2.    Przygotowanie dokumentacji technologicznej systemu siatek przesuwnych do przechowywania obrazów. System, spełniający normy i posiadający certyfikaty bezpieczeństwa CE) winien zawierać co najmniej:

a)    2 szt. siatek jednostronnych przytwierdzonych do ścian o wymiarach netto 2,0 x 3,5 metra (wysokość x szerokość),

b)    4 szt. siatek dwustronnych (podwójnych) przesuwnych na wózkach jezdnych) o wymiarach jak powyżej z korbą do przesuwania,

c)    3 szt. siatek dwustronnych (podwójnych) przesuwnych na wózkach jezdnych) o wymiarach jak powyżej bez korby przesuwanych siatką sąsiednią),

d)    1 kpl. szyn jezdnych z podłogą wyrównawczą i najazdem,

e)    system oznakowania modułów regałowych i ich zawartości - 9 szt. tabliczek w formacie A4 w formie kieszeni z pleksi zamontowanej trwale na zewnętrznej powierzchni obudowy panelu siatkowego umożliwiających umieszczenie w kieszeni kartki z opisem zawartości regału i łatwą wymianę opisu,

f)     50 szt. haków typu „S”, płaskich, ze stali nierdzewnej, do podwieszania magazynowanych obrazów, długość ok 70 mm, szerokość płaskownika ok 10 mm,

g)    150 szt. haków typu „S”, płaskich, ze stali nierdzewnej, do podwieszania magazynowanych obrazów, długość ok 50 mm, szerokość płaskownika ok 10 mm.

3.    Wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń ścian i stolarki.

4.    Dostawę i montaż systemu wyżej wymienionego systemu magazynowania.

5.    Odbiór prac.

 

Termin realizacji – do dnia 15.11.2017r.

Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru.

 

Informacje dodatkowe:

1.    Łączna powierzchnia magazynowania obrazów nie może być mniejsza niż 112 m2.

2.    Wymiary pomieszczenia magazynowego konieczne do zwymiarowania systemu paneli siatkowych przesuwnych:

·      powierzchnia całkowita 20,67 m2.

·      wysokość pomieszczenia 2,54 m (UWAGA: należy odliczyć ok. 35 cm pod stropem pomieszczenia na przewody wentylacyjne).

·      UWAGA: podczas planowania ustawienia paneli przesuwnych uwzględnić należy komunikację przy otworze drzwiowym, a także umożliwić dostęp do dwóch otworów okiennych na ścianie przeciwległej.

·      UWAGA: ściana prawa magazynu wykazuje cechy zabytkowej substancji architektonicznej i jako taka nie może służyć trwałemu mocowaniu elementów systemu magazynowego. Należy uwzględnić montaż elementów bez ingerencji w powierzchnię wymienionej ściany.

3.    Zamawiający przekazuje rysunki pomocnicze do przygotowania oferty:

·      Zał. 1 - Projekt wykonawczy przebudowy Komory Palowej. Rzut -zmiany WC i magazyn zasobów – rys. nr 23 (proj. Architektoniczny).

·      Zał. 2 - Wzmocnienie konstrukcji stropu pod urządzenia magazynu obrazów – rys. nr KW-6 (projekt wykonawczy).

4.    Podstawą wyceny jest osobiste zapoznanie się z warunkami montażu i sytuacją w obiekcie. Wykonawca musi przewidzieć w wycenie wszelkie materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Wszelkie prace pomocnicze – niewymienione, powyżej – jakie zostaną prze Wykonawcę uznane za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, należy dodatkowo wyszczególnić i wycenić.

5.    Muzeum Historyczne Miasta Gdańska udostępnia w dniu 11.09.2017 o godzinie 11.00 obiekt w celu dokonania oględzin.

6.    Wymagane wykazanie realizacji, co najmniej jednej roboty  odpowiadającej charakterem robót przedmiotowi zamówienia.

7.    Kryteria oceny ofert – cena 100%

8.    Oferty w formie drukowanej prosimy o składanie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47; 80-831 Gdańsk lub mailowo na adres zam.publiczne@mhmg.pl.

9.    Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

• Dorota Powirska tel. 512 418 752 – sprawy merytoryczne

• Elżbieta Miłosierna tel. 531 062 867 – sprawy proceduralne

zalacznik_nr_1 POBIERZ
zalacznik_nr_2 POBIERZ
Zalacznik_nr_3_FORMULARZ_OFERTOWY POBIERZ

Nr zamówienia:

Kod CPV:

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Kancelaria MHMG

Termin składania ofert: 2017-09-15

Termin ogłoszenia wyników: