Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

„Operacja (anty)Polska NKWD”

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Wystawa 2018-01-25 - 2018-02-15

 

Wystawa „Operacja (anty)Polska NKWD”

Ekspozycja w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 50 do połowy lutego 2018 r.

Od  15 stycznia br., w gmachu Urzędu Pocztowego nr 50 przy ul. Długiej 23/28 w Gdańsku, przez najbliższe cztery tygodnie można obejrzeć przygotowaną przez Pocztę Polską i Instytut Pamięci Narodowej wystawę pt. „Operacja (anty)Polska NKWD”.

Operacja była jedną ze zbrodniczych akcji przeprowadzonych w ZSRS według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30-tych. Została rozpoczęta 11 sierpnia 1937 roku i zaplanowana na 3 miesiące. Ostatecznie masowe represje trwały do końca 1938 roku i objęły ponad 135 tys. Polaków, z których 111 tys. zamordowano. Działaniom tym towarzyszyły masowe deportacje rodzin ofiar.

W Urzędzie Pocztowym nr 50 w Gdańsku otwarto wystawę poświęconą historii, która do dzisiaj nie została w pełni zbadana. Na 14 planszach ekspozycyjnych zaprezentowano rozkaz operacyjny nr 00485 wydany przez Nikołaja Jeżowa, który przejdzie do historii jako początek Operacji Polskiej, podstawowe informacje o tym masowym mordzie, ale przede wszystkim umieszczono na nich sylwetki wybranych ofiar represji NKWD. Wystawa jest formą upamiętnienia ofiar wydarzeń z lat 1937-1938, a także przestrogą i lekcją historii dla żyjących.

– Poczta Polska wspiera wiele inicjatyw, których celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie pamięci o polskich bohaterach narodowych. Robimy to między innymi poprzez organizację akcji edukacyjnych i naszą działalność filatelistyczną. W ubiegłym roku, w wielomilionowym nakładzie, wydaliśmy znaczek dedykowany ofiarom Operacji Polskiej – powiedział Paweł Skoworotko, członek zarządu Poczty Polskiej. –  Uczestniczymy również w wielu wydarzeniach ważnych dla naszego kraju i obywateli. Mam tu na myśli m.in. Światowe Dni Młodzieży, Rocznicę Powstania Warszawskiego czy właśnie dzisiejszą wystawę – dodał.

 

Uroczyste otwarcie wystawy uświetniło spotkanie z prof. Nikołajem Iwanowem, autorem książki pt. „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja Polska 1937-1938”, który poświęcił całe swoje życie zawodowe, aby odkryć i ujawnić prawdę o tragicznych losach Polaków w Związku Sowieckim. Autor opisuje w książce szczegółowe rozkazy, rozporządzenia i okólniki wydawane przez NKWD, które miały na celu objęcie represjami całego społeczeństwa polskiego. Książka wsparta została bogatą bazą archiwalną, a prof. Iwanow wykorzystał w procesie jej pisania istniejącą literaturę naukową.

Poczta Polska posiada wyłączność na sprzedaż książki pt. „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja Polska 1937-1938”.