Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Polskie-niemieckie sympozjum historyczne w Domu Uphagena [PROGRAM]

Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, Wydarzenie 2017-12-06 - 2017-12-09Część I
Elity Gdańska 1945 – 1960
II sympozjum źródłoznawcze
realizowane w Instytucie Historii PAN we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach prac nad syntezą „Historii Gdańska”, t. VI
pod red.  prof. Edmunda Kizika i prof. Mirosława Golona


środa – 6 grudnia, godz. 17.00

wykład otwierający
prof. Peter Oliver Loew – „Gdańsk po Danzigu. Jak pisać o powojennej historii miasta? Niemieckie spostrzeżenia”

czwartek – 7 grudnia

10.00– 10.20 – powitanie gości i otwarcie sympozjum

prowadzenie – prof. Mirosław Golon (IPN, UMK)

10.20 – 10.45, dr Tomasz Gliniecki (Muzeum II Wojny Światowej) - "Oficerowie Komendantury Wojennej miasta Gdańska w dokumentacji nagrodowej Armii Czerwonej z 1945 roku"
10.45 – 11.10, dr Piotr Brzeziński (IPN) - "Ludzie partii. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945-1956 na tle swojej epoki"
11.10 – 11.35, dr Daniel Czerwiński (IPN) - "Akta osobowe funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Jak wykorzystać je do badania dziejów powojennego Gdańska?"
11.35 – 12.05, dyskusja

12.05 – 12.30 – przerwa kawowa

Prowadzenie – prof. Bogusław Gogol (AMW)

12.30 – 12.55, dr Sylwia Bykowska (IH PAN) – „Powojenne środowisko Polaków-gdańszczan. Próby rekonstrukcji rodzimych elit w latach 40. i 50. XX wieku”
12.55 – 13.20, dr Daniel Gucewicz (IPN) – „Gdańscy wyznaniowcy. Kadry administracji wyznaniowej w województwie gdańskim w latach 1950-1990”
13.20 – 13.45, dr Daniel Wicenty (IPN) – „Dziennikarska elita Gdańska przez pryzmat akt osobowych nomenklatury KW PZPR. Wybrane aspekty”
13.45 – 14.15, dyskusja

14.15 – 15.00 - przerwa

prowadzenie – prof. Edmund Kizik (IH PAN, UG)

15.00 – 15.25, prof. Bogusław Gogol (AMW) – „Cenzura wobec środowisk twórczych na Wybrzeżu Gdańskim w latach 1945 -1970. Na przykładach materiałów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku”
15.25 – 15.50, Emil Melerski (UG) - "Prawnicy na terenie Gdańska i Sopotu w 1946 r. w świetle akt gdańskiego Sądu Okręgowego"
15.50 – 16.15, Małgorzata Łukianow (IFiS PAN) – „Lokalne elity po 1945 roku w świetle historii mówionej - zarys problematyki na przykładzie miasta Kwidzyn”

16.15 – 16.45 – dyskusja i podsumowanie

piątek – 8 grudnia

prowadzenie - prof. Mirosław Golon (IPN, UMK)

10.00 – 10.25, prof. Cezary Obracht-Prondzyński (UG, IK), „Proces kształtowania się kaszubskich elit w Gdańsku po 1945 r. Próba rekonesansu”
10.25 – 10.50, dr Jacek Friedrich (UG, Muzeum Miasta Gdyni) – „Środowisko konserwatorów zabytków, historyków architektury i projektantów odbudowy Gdańska w latach 1945-1960"
10.50 – 11.15, prof. Tomasz Chinciński (Muzeum II Wojny Światowej) – „Władysław Zajewski jako przykład biografii inteligencji akademickiej powojennego Gdańska”
10.15 – 11.40, dr Janusz Mosakowski (UG) - "Franciszek Fenikowski - literacka osobowość powojennego piętnastolecia"
11.40 – 12.10 – dyskusja

12.10 – 12. 30 – przerwa

Część II
Integration und Alltag der Vertriebenen und Umsiedler in der Bundesrepublik Deutschland, der DDR, Polen und dem Oblast Kaliningrad (mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der Kirchen).

Freitag, 8. Dezember

14.00 Begrüßung, Dr. Hans-Jürgen Karp (Hamburg)
I. Einführung in das Thema
Moderation: Prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Justus-Liebig-Universität w Gießen)
14.15 Dr. Mathias Beer (Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen), Diskurse über Flucht und Vertreibung: Alte und neue Fragen
15.15 Dr. Andreas Lawaty (Justus-Liebig-Universität w Gießen), Geopoetik und Geopolitik: Über die literarische Peuplierung des „Preußenlandes“

16.00 Kaffeepause

II. Deutsche Staaten

Moderation: Dr. Hans-Jürgen Karp (Hamburg)
16.30 Dr. Uta Bretschneider (Hennebergisches Museum Kloster Veßra), Eingliederung der „Umsiedler“ in der sowjetischen Besatzungszone/DDR
17.30 Dr. Georg Jäschke (Oberhausen), Die katholischen Jugendverbände Danziger Jugend und Gemeinschaft Junges Ermland

Samstag, 9. Dezember

III. Historisches Preußenland
Moderation: Dr. Hans-Jürgen Karp (Hamburg)

Königsberg/Kaliningrad

09.00 Dr. Joanna Szkolnicka, (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), Alltag der Deutschen im Oblast Kaliningrad (bis 1947/48)
10.00 Anna Derda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rolle und Los der nach Kriegsende in der Diözese Ermland verbliebenen deutschen Priester
11.00 Kaffee

Moderation: Dr. Andreas Lawaty (Justus-Liebig-Universität w Gießen)

11.30 prof. Grzegorz Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kościół Ewangelicko-Augsburski w województwie olsztynskim (1945-1959)/Die evangelisch-augsburgische Kirche in der Wojewodschaft Olsztyn (1945-1959)
11.50 prof. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kościół Ewangelicko-Augsburski na Pomorzu Gdańskim/Die evangelisch-augsburgische Kirche im Danziger Pommerellen
12.10 Diskussion

Mittagspause

Moderation: prof. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

14.00 Prof. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański, IPN), Ukraińcy w Polsce północnej – integracja i rola kościołów/Die Ukrainer in Nordpolen – Integrationsinstanzen und die Rolle der Kirchen
15.00 Aleksander Szalapski (Freie Universität Berlin), Die kirchenpolitische Rolle von Dietrichswalde als Pilgerstädte für die Integration der Neusiedler nach 1945
16.00 Kaffee

IV. Displaced Person’s/Repatrianten

Moderation: Dr. Mathias Beer (Institutu für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen)

16.30 Dr. Christian Pletzing (Akademiezentrum Sankelmark), Polnische Displaced Persons in Lübeck – Ergebnisse eines Schülerprojekts
17.15 Dr. Sylwia Bykowska (Instytut Historii PAN), Powojenne migracje z Niemiec do Gdańska/Nachkriegsmigrationen von Deutschland nach Danzig

18.00 Abschließende Diskussion

Ende gegen 19.00