Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

KULTURA DAWNEGO GDAŃSKA

Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, Wykłady Domu Uphagena 2017-11-29 - 2017-11-29

Serdecznie zapraszamy na dziewiąty już w tym roku wykład z cyklu „Kultura dawnego Gdańska” zatytułowany: "Oliwa. Z dawnej historii opactwa i miejscowości". Naszym prelegentem będzie pan dr Adam Kromer.

Wykład poświęcony będzie historii Oliwy – klasztoru i miejscowości. Prelegent skupi się na wybranych fragmentach ich dziejów. Przedstawione zostaną wydarzenia z XVI wieku, zwłaszcza czas urzędowania opata Kaspra Geschkaua. W tym czasie ukształtował się zwyczaj osadzania na urzędzie opackim przedstawicieli stanu szlacheckiego mianowanych przez króla, klasztor oliwski został niemal doszczętnie zniszczony podczas buntu Gdańska, a z drugiej strony dokonała się reforma całej polskiej prowincji cysterskiej.

Oprócz tego wykład obejmie te fragmenty historii, które nabrały szczególnego znaczenia i uległy pewnej mitologizacji. Wśród nich znajdują się wydarzenia z początków istnienia klasztoru, jak fundacja klasztoru, ale też podpisanie pokoju oliwskiego czy schyłkowy okres istnienia klasztoru.

Pan Adam Kromer jest magistrem teologii (1993) i doktorem nauk pomocniczych historii (2016). Autorem książki Oliwa z serii „Gdańskie dzielnice” (2007) i serii artykułów Gedanopedii. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się heraldyka oraz historia Oliwy i oliwskiego opactwa. Dziedziny te zbiegły się w temacie napisanej pod kierunkiem prof. Błażeja Śliwińskiego rozprawy doktorskiej traktującej o wystroju heraldycznym oliwskiego klasztoru.

Oliwa jest bliska sercu każdego Gdańszczanina. Warto przyjść i posłuchać o nowych ustaleniach na temat historii tej miejscowości. Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy do Domu Uphagena.

Kiedy?: 29 listopada 2017 r. (środa), godz. 17:00. 
Gdzie?: Dom Uphagena, ul. Długa 12
Wstęp: WSTĘP WOLNY