Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Rozpoczynamy projekt "Miasto z gruzów..."

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Relacje 2017-05-08 - 2017-12-15

 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska rozpoczyna realizację projektu w programie „Patriotyzm Jutra”.

 

 

 

 

Gdańsk z końcem drugiej wojny światowej legł w gruzach. Był to jednak moment, w którym wraz z nowymi, polskimi mieszkańcami, którzy napłynęli do miasta, zaczęło powstawać nowe społeczeństwo. Projekt „Miasto z gruzów. Odbudowa Gdańska oczami świadków” ma na celu przypomnienie procesu powojennego tworzenia miasta „od nowa”. Do 15 grudnia 2017 r. na dedykowanym portalu zostaną udostępnione nagrania 10 świadków odbudowy Gdańska. Dyrekcja Muzeum Historycznego Miasta Gdańska zapowiada kolejne nagrania, obejmujące także lata 60-70. XX w., w następnych latach.

Celem projektu jest udostępnienie w atrakcyjnej formie internetowej platformy edukacyjnej zarejestrowanych wspomnień świadków niezwykłego przedsięwzięcia w dziejach Polski, jakim była powojenna odbudowa Gdańska. Platforma poszerzona zostanie o materiały i komentarze historyczne – w ten sposób stanie się przewodnikiem po odbudowującym się Gdańsku. Mamy także nadzieję, że uruchomienie platformy będzie zachętą dla naszych potencjalnych rozmówców, by zgłaszali się do Muzeum Historycznego przekazując nam swoje wspomnienia” – mówi dr Ewa Szymańska z MHMG, z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych. 

Projekt ma szansę ocalić pamięć o wielu ważnych postaciach, które inspirować mogą nie tylko dzisiejszych gdańszczan, ale i tysiące odwiedzających corocznie Gdańsk turystów.

Ukazanie sylwetek i wspomnień odchodzących już ludzi, którzy odbudowywali powojenny Gdańsk, nie tylko wzmocni pamięć lokalną o małej ojczyźnie, jaką dla wielu stał się po wojnie Gdańsk, ale również przyczyni się do ukazania wzorców odpowiedzialnych postaw obywatelskich. Te ostatnie uświadomią odbiorcom projektu, jak ogromny wpływ na kondycję powojennej Polski miały osoby, które po wojnie włączyły się w proces budowy nowego społeczeństwa. Ich historie często pozostają w cieniu bardziej eksponowanych postaw patriotycznych okresu wojennego czy też czynnego oporu wobec nowej władzy - niemniej jednak również zasługują na naszą uwagę i szacunek.” – mówi dr Andrzej Hoja, autor projektu i realizator nagrań.

Nagrania – poszerzone o informacje dotyczące odbudowanych miejsc, jak i materiały edukacyjne – upowszechnione zostaną na internetowej platformie edukacyjnej (planowane jest między innymi opracowanie scenariuszy lekcji poświęconych sprawom historii lokalnej). Umożliwi to dotarcie nie tylko do turystów i mieszkańców Gdańska, ale przede wszystkim do młodzieży, która w udostępnionych materiałach będzie mogła odnaleźć niezwykle cenne wzorce obywatelskich postaw. O czym będą opowiadać bohaterowie „Miasta z gruzów”?

Nasi rozmówcy poruszać będą wątki z własnego życia, które wpisują ich działania w szeroki kontekst obejmujący najważniejsze tematy z historii Polski w XX wieku, np. życia codziennego i edukacji w przedwojennej Polsce, wojennych losów (obozów koncentracyjnych, obozów pracy czy konspiracji), decyzji o przyjeździe do Gdańska, funkcjonowania miasta po wojnie i procesu integracji ludności, problemów związanych z odbudową, czy też zaangażowania w ruch opozycyjny.” – mówi dr Janusz Dargacz, kierownik Działu Historii, koordynator projektu.

Partnerami Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w projekcie są: Instytut Historii PAN Zakład Dziejów Pomorza oraz Gdańska Organizacja Turystyczna. Program „Patriotyzm Jutra” realizuje Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie.