Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Poznaj „Zielone miasto” z Gdańskimi Miniaturami

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Wydarzenie 2017-09-23 - 2017-09-28

Gdańskie Miniatury to trwający od 2009 roku projekt edukacyjny, który korzystając z formy gry terenowej, pozwala odkrywać uczniom i uczennicom, ale także dorosłym zainteresowanym historią Gdańska, niezwykłe miejsca i postacie związane z miastem. Zabawa przybiera różne formy, od gry w poszczególnych dzielnicach Gdańska, przez cykle tematyczne (Gdańsk wielokulturowy, legendy gdańskie, wielkie kobiety Pomorza), po uczęszczanie trasami proponowanymi przez same dzieci i młodzież. Gdańskie Miniatury realizowane są w cyklu szkolnym, podzielone na semestr zimowy i letni. Po każdym semestrze odbywa się uroczysty finał z udziałem najbardziej aktywnych zwiedzających i wręczenie nagród – biletów wstępu do trójmiejskich instytucji kultury.

Spacerowicze zobaczą różne okazy tego pięknego drzewa, rosnące przy ulicach, w parku, na podwórkach, czy na dawnym cmentarzu. Poznają historię i ciekawostki związane z kasztanowcem. Zwiedzaniu towarzyszy quiz z zagadkami, który urozmaica czas i zwraca uwagę na istotne detale dzielnicy. Ulice, które znajdują się na szlaku wycieczki to: ul. św.Barbary, ul. Długie Ogrody, ul. Krowoderska czy ul. Wygon.

 

Każdy może spacerować indywidualnie przy pomocy mapki dostępnej na stronie http://www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/ lub z przewodniczką Ewą Czerwińską.

Rodziny, osoby indywidualne i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 23 września 2017 r., natomiast z grupami szkolnymi spotykamy się w czwartek 28 września 2017 r.

 

Patroni medialni: Radio Gdańsk, Magazyn Together, iBedeker.pl, Miasto Dzieci.pl

 

Gdańskie Miniatury „Zielone miasto. Kasztanowiec

23 września, spacer dla rodzin, osób indywidualnych i grup nieformalnych, godziny: 11.00, 12.30, 14.00

Miejsce spotkania: 11.00, 14.00 - ul. Św Barbary 1, 12.30 - Zieleniec przy ul. Wygon.

 

Najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat. Spacer trwa około 1,5 godziny i jest bezpłatny.

 

28 września, spacer dla szkół, godziny: 10.00, 11.30, 13.00.

Miejsce spotkania: 10.00, 13.00 - ul. Św Barbary 1, 11.30 - Zieleniec przy ul. Wygon.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 20.09.2017 r. na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe (klasy IV-VI) – szkoły ponadgimnazjalne. Spacer trwa około 1,5 godziny. Maksymalna liczba osób zgłaszanych: 30, maksymalna liczba osób w grupie podczas spaceru: 50. Spacery są bezpłatne.

 

Więcej informacji pod adresem e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

 

Prosimy o zgłoszenia do dnia 20.09.2017 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 29 września będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

 

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska jest partnerem projektu "Gdańskie Miniatury". W tym roku nagrodami będzie możliwość wyboru przez grupy wybranego programu edukacyjnego z oferty Działu Edukacji Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.