Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Kultura Dawnego Gdańska

Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, Wykłady Domu Uphagena 2017-06-21 - 2017-06-21

 Materiał kostny, który stanowi podstawę badań, reprezentuje dwie fazy rozwoju miasta: wczesną, kiedy gdańskie środowisko miejskie było w pierwszej fazie formowania się, oraz późną -  z ukształtowaną już strukturą społeczną i gospodarczą. Przedstawiony zostanie biologiczny obraz mieszkańców pierwszego okresu funkcjonowania miasta stwarzając niezwykłą okazję do poznania samego środowiska gdańskiego.

Nasza prelegentka jest doktorem, antropologiem i archeologiem, kustoszem dyplomowanym pracującym w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Specjalizuje się w badaniach antropologicznych dawnych mieszkańców Gdańska, Pomorza oraz doliny środkowego Nilu w Sudanie. Autorka i współautorka publikacji krajowych i zagranicznych, projektów ministerialnych, oraz wystaw stałych i czasowych, propagator nauki o człowieku w muzealnych programach edukacyjnych. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się, jak wyglądali średniowieczni mieszkańcy Gdańska, w jakich warunkach żyli i jaka była ich kondycja zdrowotna – zapraszamy do Domu Uphagena 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 17tej.