Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Kwerendy

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wykonuje kwerendy naukowe z posiadanych zasobów (z wyłączeniem kwerend heraldycznych i genealogicznych).

Koszt kwerendy naukowej - 50,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.

Koszt kwerendy naukowej nie obejmuje kosztów wykonania kopii wybranych materiałów.

Kontakt:

dr Janusz Dargacz, kierownik
j.dargacz(at)mhmg.pl; tel. +48 519 476 653

dr Piotr Paluchowski
p.paluchowski(at)mhmg.pl; tel. +48 789 449 687

Katarzyna Kurkowska
k.kurkowska(at)mhmg.pl; tel. 48 789 449 684