Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

O Muzeum

Muzeum Gdańska (do 29.01.2018 r. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) zostało utworzone w 1970 r. (Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 31 marca 1970 r. jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. Samodzielnie Muzeum działa od 22 marca 1971 r. Do 2000 r. nosiło nazwę Muzeum Historii Miasta Gdańska. Na swoją siedzibę otrzymało nowo odbudowany Ratusz Głównego Miasta. W dawnej siedzibie władz miejskich, wznoszonej od XIV w., zaczęto gromadzić zbiory dokumentujące dzieje miasta od średniowiecza do współczesności.

Tworzona od podstaw instytucja nie posiadała zaplecza muzealnego, tj. pracowni merytorycznych i magazynów zbiorów. Brakowało sali oświatowo – audiowizualnej, pomieszczeń do przygotowywania wystaw oraz pracowni technicznej. Pomimo tych trudności Muzeum rozwijało się: przybywały nowe eksponaty, prowadzono działalność wystawienniczą i wydawniczą, rozwijano edukację muzealną. Dziś zbiory Muzeum liczą 20 695 obiektów (stan na 31 grudnia 2012). 

Od samego początku dążono do powiększenia instytucji o kolejne historyczne budowle. W efekcie tych starań włączono do muzealnego stanu posiadania najcenniejsze zabytki gdańskiej architektury świeckiej, ale o różnym stanie zachowania. Na Muzeum spoczął obowiązek dokończenia ich odbudowy, rewaloryzacji oraz dostosowania do funkcji  muzealnych. Intensywne remonty i prace budowlano – konserwatorskie stały się nieodzownym elementem muzealnej rzeczywistości.

Kalendarium:

1970, 31 marca Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku o powołaniu Muzeum Historii Miasta Gdańska. Do czasu usamodzielnienia się stanowiło ono Oddział ówczesnego Muzeum Pomorskiego w Gdańsku (obecne Muzeum Narodowe).

1971, 2 marca Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku przekształciło dotychczasowy Oddział Muzeum Pomorskiego w samodzielne Muzeum Historii Miasta Gdańska.

1973, Decyzją władz Gdańska przekazano Muzeum Zespół Przedbramia ulicy Długiej, składający się z Katowni, Wieży Więziennej oraz szyi łączącej obie te historyczne budowle.

1974, Muzeum otrzymało od władz miasta Twierdzę w Wisłoujściu, unikatowy zespół budowli obronnych, usytuowany na prawym brzegu Martwej Wisły, nieopodal jej ujścia do Zatoki Gdańskiej.

1980, Ministerstwo Kultury i Sztuki zadecydowało o przekształceniu Wartowni Nr 1 na Westerplatte w Oddział Muzeum.

1981, Stan posiadania Muzeum powiększył się o Dom Uphagena.

1984, Władze Gdańska przekazały Muzeum Dwór Artusa.

1988, Muzeum przejęło zabytkową basztę „Na Zamurzu”. 

1989,  Muzeum pozyskało  Nowy Dom Ławy, budynek przylegający od strony wschodniej do Dworu Artusa. W ten sposób powstał Zespół Dworu Artusa,  składający się z następujących budowli: parteru dwóch połączonych kamienic, zwanych Domem Ekonomisty lub Starym Domem Ławy, Dworu Artusa oraz Nowego Domu Ławy.

1993, Władze miasta przekazały Muzeum pięć kamieniczek przy ul. Kramarskiej, przylegających od północy do Ratusza Głównego Miasta, o łącznej powierzchni 1360 m2. Po przeprowadzeniu prac remontowo–adaptacyjnych przeznaczono je na pracownie merytoryczne, pomieszczenia biurowe i magazyny zbiorów.

1993–1998, Przeprowadzono rewaloryzację Domu Uphagena, dzięki czemu zabytek udostępniony został do zwiedzania. Za rewaloryzację Domu Uphagena Muzeum otrzymało Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku 1998.

1996, Powstało Muzeum Zegarów Wieżowych jako Oddział MHMG. Zakon oo. Karmelitów w Gdańsku użyczył do tego celu wnętrze wieży kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

1998, Dzięki funduszom pochodzącym od władz Miasta, prywatnych sponsorów i władz wojewódzkich wykonane zostały mechanizmy do gry ręcznej i czwarta oktawa (od cis4 do c5) carillonu znajdującego się na wieży kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zajmowanej przez Muzeum Zegarów Wieżowych. Tym samym liczba dzwonów tego koncertowego instrumentu wzrosła do 49.

2000, Zmiana nazwy instytucji z Muzeum Historii Miasta Gdańska na Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

2000, Decyzją Zarządu Miasta Gdańska powołane zostało Muzeum Bursztynu jako Oddział MHMG.

2000, Na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowany został nowy, wspaniały, 37-dzwonowy,  koncertowy carillon, wykonany przez holenderską wytwórnię dzwonów i carillonów w mieście Asten.

2002, Pod opiekę Muzeum przekazano Bramę Wyżynną.

2003, Do Muzeum dołączył Oddział  Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku oraz Brama Nizinna.

2008, Muzeum przejęło pod opiekę zabytkowe mury obronne miasta, zaś stan muzealnego posiadania powiększył się o carillon mobilny.

Dyrektorzy MHMG:

1971-1972 Józef Kuszewski

1972-1976 Tadeusz Matusiak

1976-1988 Mirosław Gliński

1989-2015  Adam Koperkiewicz

2015-           Waldemar Ossowski

Spis kontaktów do Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska
ul. Długa 46/47
80 - 831 Gdańsk

Centrala
tel. +48 58 573 31 28

Kancelaria
tel.: +48 512 418 729
tel.: +48 506 703 686
kancelaria(at)mhmg.pl

Rzecznik prasowy Muzeum
dr Andrzej Gierszewski
tel.: + 48 512 418 751
a.gierszewski(at)mhmg.pl