Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł

pon. 10:00 - 13:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

pon. 10:00 - 13:00
wt. 09:00 - 16:00
śr. 09:00 - 16:00
czw. 09:00 - 16:00
pt. 09:00 - 16:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 11:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

pon. 10:00 - 18:00
wt. 10:00 - 18:00
śr. 10:00 - 18:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 18:00
nd 10:00 - 18:00

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł

NAUKA

O Zdzisławie Kałędkiewiczcu - Artyście Całkowitym

Dział Sztuki, 2013-09-19 | Katarzyna Piotrowska

Postać Zdzisława Kałędkewicza  rysuje się jako  postać  artysty pełnego, nieprzeciętnego,
całkowitego.  Taki obraz Kałędkiewicza  widzimy studiując twórczość a  także słuchając
opowieści i wspomnień rodziny artysty.

 >>

Co grają i grały gdańskie carillony?

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2013-06-19 | Monika Kaźmierczak

Gdańsk, jak wiadomo, posiadał trzy carillony. O dwóch z nich (Ratusza Głównego Miasta i kościola św. Katarzyny) wiemy, co wykonywały. Co do repertuaru trzeciego gdańskiego carillonu, który zawisł w 1941 roku na wieży niemieckiego hotelu młodzieżowego (Jugendherberge) na Biskupiej Górce, niestety nie wiemy nic.

 >>

Carillon jako instrument muzyczny

Muzeum Nauki Gdańskiej, 2013-06-18 | Gert Oldenbeuving, Zutphen

Nie jest niespodzianką fakt, że w XVII stuleciu carillony rozwinęły się w pełny, ogólnie uznawany instrument muzyczny. Złoty Wiek przyniósł niespotykany dotąd rozwój sztuki, kultury i nauki. Z tych osiągnięć korzystała także sztuka odlewania dzwonów. W połowie XXVII wieku, północne nadmorskie regiony Holandii i Flandrii były najważniejszym centrum handlowym Europy. Handlowymi szlakami zamożność, sztuka i kultura rozprzestrzeniają się na cały kontynent europejski i dalej wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego w głąb dalekiej Rosji. Architektura kwitła i wiele wież, które ozdabiały niderlandzkie i flamandzkie miasta, zaopatrywano w wielkie mechanizmy zegarowe i dzwony. Takie miasta jak St. Petersburg, Lubeka czy Gdańsk wyraźnie pozostawały pod wpływami kultury niderlandzkiej poprzez wymianę towarową w ramach Ligi Hanzeatyckiej pomiędzy wieloma miastami Niderlandów, Flamandii, a także miastami wzdłuż wybrzeży Bałtyku i w Rosji. 

 >>

Wielka Sala Rady w Ratuszu Głównego Miasta

Dział Sztuki, 2013-06-14 | Dorota Witkowska

Nazywana jest Wielką, chociaż nie jest największym pomieszczeniem w Ratuszu. Nazywana jest także, a obecnie przede wszystkim, Salą Czerwoną, którą to nazwę wyjaśnia kolor materiału pokrywającego jej ściany od szesnastego wieku. 

 >>

600. rocznica mordu gdańskich burmistrzów i rajców

Dział Historii, 2011-04-06 | dr Ewa Bojaruniec

W listopadzie 1308 r. Gdańsk przeszedł pod panowanie zakonu krzyżackiego, a zlokalizowany na terenie Starego Miasta ośrodek miejski został doszczętnie zniszczony. Na opanowanym obszarze ustanowiono siedzibę konwentu krzyżackiego, któremu przewodził komtur. Kilkanaście lat później na terenie Głównego Miasta nastąpiło odrodzenie się życia miejskiego. W październiku 1342 r. wielki mistrz zakonu Ludolf König wystawił bowiem przywilej określający granice wspomnianego patrymonium oraz prawo budowy kościoła parafialnego Najświętszej Marii Panny. W 1377 r. Krzyżacy wyrazili zgodę na powołanie Rady miejskiej Starego Miasta, określając szczegółowo prawa i obowiązki zamieszkującej na tym terenie ludności. W trzy lata później wystawiony został przywilej na osadzenie na prawie chełmińskim trzeciego organizmu miejskiego, tzw. Młodego Miasta. W konsekwencji powołano do życia trzy odrębne ośrodki, z których najważniejsze było Główne Miasto.

 >>

350. rocznica zawarcia pokoju oliwskiego

Dział Historii, 2010-05-04 | Janusz Dargacz

Traktat pokojowy, kończący toczącą się od 1655 r. wojnę polsko-szwedzką, został zawarty w dniu 3 maja 1660 r. po czteromiesięcznych negocjacjach w klasztorze cystersów w Oliwie pod Gdańskiem. Rozmowy zostały podjęte dzięki pośrednictwu francuskiemu. Poseł Ludwika XIV, Antoine de Lumbres, nie szczędził wysiłków zmierzających do zakończenia działań zbrojnych i rozpoczęcia rozmów pokojowych.

 >>

Eberhard Ferber - burmistrz, gdański dyplomata (1463-1529)

Dział Historii, 2010-03-04 | dr Ewa Bojaruniec

Urodził się w Gdańsku 27 stycznia 1463 r. jako szóste dziecko bogatego kupca oraz burmistrza gdańskiego Johanna Ferbera i Barbary z Tannenbergów. Uczęszczał do szkoły parafialnej przy kościele Najświętszej Marii Panny, studiował w szkole katedralnej we Włocławku, a w 1481 r. został wysłany na dwór książąt meklemburskich w Szwerinie, gdzie miał nauczyć się dworskich manier i rycerskiego rzemiosła. W 1490 r. Eberhard uczestniczył w wojnie Hanzy przeciwko Flandrii.

 >>

100. rocznica śmierci Juliusa Wilhelma Klawittera (1830 - 1910)

Dział Historii, 2010-02-02 | Janusz Dargacz

W lutym 2010 r. mija dokładnie sto lat od śmierci Juliusa Wilhelma Klawittera (1830–1910), jednego z największych przedsiębiorców w dziewiętnastowiecznym Gdańsku. Pochodził ze znanej rodziny gdańskich przemysłowców, właścicieli pierwszego nad Motławą nowoczesnego zakładu stoczniowego. Był synem Johanna Wilhelma Klawittera (1801–1863), założyciela rodzinnej firmy.

 >>

Historia budynku Poczty Polskiej w Gdańsku

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, 2009-09-18

Gmach Poczty Polskiej w Gdańsku, mieszczący się na Starym Mieście w dzielnicy Osiek, istnieje od 1844 roku. Wybudowany został według projektu znanego architekta niemieckiego, Karla Friedricha Schinkla. 

 >>

Proces sądowy i uniewinnienie Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, 2009-09-18

Gdy po 14 godzinach walki Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku poddali się, zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu przejściowym w Viktoria-Schule przy ul. Kładki (obecnie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego). Przed pierwszym procesem, który odbył się 8 września 1939 roku, dwudziestu ośmiu Obrońców zostało przeniesionych do obozu jeńców wojennych na Biskupiej Górce, gdzie oczekiwali na dalsze postępowanie sądowe. Polacy byli przesłuchiwani, w trakcie przesłuchań dochodziło do pobić i tortur. 

 >>