Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Publikacje Działów

Na tropie historii w Twierdzy Wisłoujście

Twierdza Wisłoujście, 2014-06-18 | Katarzyna Krawczyk

Naszym celem jest poznanie założenia fortyfikacyjnego Twierdzy Wisłoujście, jego zabudowy oraz życia codziennego jakie toczyło się w Twierdzy w czasie wojny oraz pokoju. Liczne znaleziska – części mundurów, fajki, naczynia, zabawki, igielniki, kafle piecowe, wyposażenie wnętrz – dostarczają nam cennych informacji o ludziach i ich funkcjonowaniu oraz o wyglądzie samego miejsca.  

 >>

Daniela Chodowieckiego wizyta w Gdańsku

Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, 2014-02-07 | dr Ewa Barylewska-Szymańska

Minęło 240 lat od czasu, gdy Daniel Chodowiecki odwiedził Gdańsk – miasto, w którym przyszedł na świat. Wczesnym latem 1773 roku przybył konno z Berlina. W czasie wizyty artysta planował załatwienie spraw rodzinnych, mieszkała tu nadal jego matka i siostry. Nad Motławą zabawił od 11 czerwca do 10 sierpnia. 

 >>

Historia pewnej pomyłki, czyli domy Jana Heweliusza

Dział Historii, 2014-02-07 | Janusz Dargacz

Tradycja lokująca kamienice XVII-wiecznego uczonego w tym właśnie miejscu sięga pierwszej połowy XIX w. Być może została wprowadzona do obiegu przez Wilhelma Ferdinanda Zerneckego, autora wydanego w 1843 r. popularnego przewodnika po Gdańsku. W szkicu poświęconym Heweliuszowi autor umieszcza domy astronoma na posesji zajmowanej wówczas przez kamienicę i browar Mayera oraz stajnie artylerii. 

 >>

O Zdzisławie Kałędkiewiczcu - Artyście Całkowitym

Dział Sztuki, 2013-09-19 | Katarzyna Piotrowska

Postać Zdzisława Kałędkewicza  rysuje się jako  postać  artysty pełnego, nieprzeciętnego,
całkowitego.  Taki obraz Kałędkiewicza  widzimy studiując twórczość a  także słuchając
opowieści i wspomnień rodziny artysty.

 >>

Co grają i grały gdańskie carillony?

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2013-06-19 | Monika Kaźmierczak

Gdańsk, jak wiadomo, posiadał trzy carillony. O dwóch z nich (Ratusza Głównego Miasta i kościola św. Katarzyny) wiemy, co wykonywały. Co do repertuaru trzeciego gdańskiego carillonu, który zawisł w 1941 roku na wieży niemieckiego hotelu młodzieżowego (Jugendherberge) na Biskupiej Górce, niestety nie wiemy nic.

 >>

Carillon jako instrument muzyczny

Muzeum Nauki Gdańskiej, 2013-06-18 | Gert Oldenbeuving, Zutphen

Nie jest niespodzianką fakt, że w XVII stuleciu carillony rozwinęły się w pełny, ogólnie uznawany instrument muzyczny. Złoty Wiek przyniósł niespotykany dotąd rozwój sztuki, kultury i nauki. Z tych osiągnięć korzystała także sztuka odlewania dzwonów. W połowie XXVII wieku, północne nadmorskie regiony Holandii i Flandrii były najważniejszym centrum handlowym Europy. Handlowymi szlakami zamożność, sztuka i kultura rozprzestrzeniają się na cały kontynent europejski i dalej wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego w głąb dalekiej Rosji. Architektura kwitła i wiele wież, które ozdabiały niderlandzkie i flamandzkie miasta, zaopatrywano w wielkie mechanizmy zegarowe i dzwony. Takie miasta jak St. Petersburg, Lubeka czy Gdańsk wyraźnie pozostawały pod wpływami kultury niderlandzkiej poprzez wymianę towarową w ramach Ligi Hanzeatyckiej pomiędzy wieloma miastami Niderlandów, Flamandii, a także miastami wzdłuż wybrzeży Bałtyku i w Rosji. 

 >>

Wielka Sala Rady w Ratuszu Głównego Miasta

Dział Sztuki, 2013-06-14 | Dorota Witkowska

Nazywana jest Wielką, chociaż nie jest największym pomieszczeniem w Ratuszu. Nazywana jest także, a obecnie przede wszystkim, Salą Czerwoną, którą to nazwę wyjaśnia kolor materiału pokrywającego jej ściany od szesnastego wieku. 

 >>

600. rocznica mordu gdańskich burmistrzów i rajców

Dział Historii, 2011-04-06 | dr Ewa Bojaruniec

W listopadzie 1308 r. Gdańsk przeszedł pod panowanie zakonu krzyżackiego, a zlokalizowany na terenie Starego Miasta ośrodek miejski został doszczętnie zniszczony. Na opanowanym obszarze ustanowiono siedzibę konwentu krzyżackiego, któremu przewodził komtur. Kilkanaście lat później na terenie Głównego Miasta nastąpiło odrodzenie się życia miejskiego. W październiku 1342 r. wielki mistrz zakonu Ludolf König wystawił bowiem przywilej określający granice wspomnianego patrymonium oraz prawo budowy kościoła parafialnego Najświętszej Marii Panny. W 1377 r. Krzyżacy wyrazili zgodę na powołanie Rady miejskiej Starego Miasta, określając szczegółowo prawa i obowiązki zamieszkującej na tym terenie ludności. W trzy lata później wystawiony został przywilej na osadzenie na prawie chełmińskim trzeciego organizmu miejskiego, tzw. Młodego Miasta. W konsekwencji powołano do życia trzy odrębne ośrodki, z których najważniejsze było Główne Miasto.

 >>

350. rocznica zawarcia pokoju oliwskiego

Dział Historii, 2010-05-04 | Janusz Dargacz

Traktat pokojowy, kończący toczącą się od 1655 r. wojnę polsko-szwedzką, został zawarty w dniu 3 maja 1660 r. po czteromiesięcznych negocjacjach w klasztorze cystersów w Oliwie pod Gdańskiem. Rozmowy zostały podjęte dzięki pośrednictwu francuskiemu. Poseł Ludwika XIV, Antoine de Lumbres, nie szczędził wysiłków zmierzających do zakończenia działań zbrojnych i rozpoczęcia rozmów pokojowych.

 >>

Eberhard Ferber - burmistrz, gdański dyplomata (1463-1529)

Dział Historii, 2010-03-04 | dr Ewa Bojaruniec

Urodził się w Gdańsku 27 stycznia 1463 r. jako szóste dziecko bogatego kupca oraz burmistrza gdańskiego Johanna Ferbera i Barbary z Tannenbergów. Uczęszczał do szkoły parafialnej przy kościele Najświętszej Marii Panny, studiował w szkole katedralnej we Włocławku, a w 1481 r. został wysłany na dwór książąt meklemburskich w Szwerinie, gdzie miał nauczyć się dworskich manier i rycerskiego rzemiosła. W 1490 r. Eberhard uczestniczył w wojnie Hanzy przeciwko Flandrii.

 >>