Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej - etap II

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska otrzymało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania dla projektu Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej - etap II.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 391 844,81 PLN

  • Wysokość dofinansowania ze środków EFRR - 4 043 883,59 PLN (co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych)
  • Wysokość dofinansowania ze środków Gminy Miasta Gdańska - 1 347 961,22 PLN (co stanowi 25% kosztów kwalifikowalnych)

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie prac remontowych w obszarze Bastionu Furta Wodna Twierdzy Wisłoujście. Planuje się utworzenie zabezpieczeń przeciwwodnych, renowację murów oraz fundamentów bastionu. 


W 2011 roku zakończono realizację projektu "Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej - etap II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu remontowi poddany został Bastion Furta Wodna Twierdzy Wisłoujście w zakresie prac konserwatorskich i hydrotechnicznych.