Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Historyczne urodziny

W weekendy w godzinach otwarcia Muzeum Historycznego Miasta Gdańska zapraszamy na zajęcia pod nazwą Historyczne Urodziny prowadzone przez pracowników Działu Edukacji.

Oferta weekendowa skierowana jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat w grupach zorganizowanych.

Do wyboru jest kilka scenariuszy, które na podstawie informacji podanych przez opiekunów dopasowane zostaną do upodobań dziecka:

• Urodziny Rycerskie: dzieci słuchają legend o rycerzach oraz wcielają się w rolę rycerzy, których czekają różne przygody. Okazja do zapoznania się z rycerskimi cnotami i zajęciami wojowników poza polem walki. (Dwór Artusa)

• Urodziny Pirackie: dzieci zostają młodymi marynarzami. Poznają legendy związane z morzem i okrętami znajdującymi się w Dworze Artusa. Doświadczają życia na morzu, biorą udział w "regatach". (Dwór Artusa)

• Urodziny Magiczne: wielki czarodziej przedstawi dzieciom magię wnętrz Dworu Artusa oraz różne oblicza niewyjaśnianych w przeszłości zjawisk, które uznawano za magiczne. Dzieci same doświadczą i uznają, że magia istnieje… bądź nie. (Dwór Artusa)

• Urodziny Królewskie: w nawiązaniu do tradycji koronacyjnych, dzieci dokonują wyboru pary królewskiej oraz funkcji nadwornych. Tak przygotowany orszak rusza na wycieczkę po Ratuszu Głównego Miasta, gdzie napotyka różne wyzwania. (Ratusz Głównego Miasta)

• Urodziny Potworne: opowieść o potworach mitologicznych (i nie tylko) ukrytych w Ratuszu Głównego Miasta. Będzie strasznie… i zabawnie. (Ratusz Głównego Miasta)

 

 

Regulamin Historycznych Urodzin

 

1. Historyczne Urodziny  to oferta weekendowa skierowana do dzieci polegająca na zajęciach łączących walory edukacyjne oraz zabawę. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób. Na grupę przypada dwóch opiekunów, zwanych dalej Organizatorami. 

2. Organizację i prowadzenie Historycznych Urodzin powierza się Działowi Edukacji.

3. Na Historyczne Urodziny obowiązują zapisy. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie w Dziale Edukacji. Potwierdzenie dokonanej rezerwacji(terminu, miejsca i tematu) odbywa się poprzez wysłanie maila przez pracownika Działu Edukacji, na podany telefonicznie adres mailowy.

4. Historyczne Urodziny odbywają się w weekendy w wybranych Oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W soboty o godzinie 10:00 i 13:00, w niedziele o 11:00 i 13:30.

5. Czas trwania Historycznych Urodzin wynosi dwie godziny zegarowe w tym: półtorej godziny - zabawa edukacyjna, pół godziny - uczta urodzinowa. Regulamin nie przewiduje możliwości przedłużenia czasu trwania zajęć.

6. Tematy zajęć  ogłaszane są na stronie www.mhmg.pl

7.Całkowity koszt zajęć Historyczne Urodziny uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział w zajęciach:

  •  grupa do 10 uczestników z Jubilatem włącznie 300 zł

  • grupa od 11 do 15 uczestników z Jubilatem włącznie 400 zł

  • grupa od 16 do 20 uczestników z Jubilatem włącznie 500 zł

  • grupa od 21 do 25 uczestników z Jubilatem włącznie - 600 zł

     

8. Bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł należy uiścić najpóźniej na 14 dni przed terminem imprezy w kasie Muzeum lub przelewem na podany poniżej numer konta bankowego:

BANK PEKAO SA numer 90 1240 5400 1111 0010 4475 9512 koniecznie z dopiskiem: Historyczne Urodziny + imię i nazwisko Jubilata + data uroczystości.

Resztę płatności za zajęcia należy uregulować bezpośrednio przed ich rozpoczęciem w kasie Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

9. UWAGA!!! Niedokonanie wpłaty zadatku w terminie, traktuje się jako rezygnację z Historycznych Urodzin i zwolnienie zarezerwowanego terminu.

10. Zajęcia prowadzi Animator. W sytuacjach wyjątkowych (np. duże niezdyscyplinowanie grupy) Animator może skrócić bądź przerwać Historyczne Urodziny. Decyzja taka podjęta zostanie na podstawie doświadczenia Animatora oraz w oparciu o regulaminy wewnętrzne obowiązujące w Muzeum.

11. Podczas trwania zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje Organizator. Pozostali opiekunowie odbierają dzieci po zakończonych zajęciach lub czekają w miejscu wyznaczonym przez Animatora. Opiekunowie nie mogą bezpłatnie zwiedzać wystaw stałych, czasowych i punktów widokowych. Muzeum nie zapewnia opieki po zakończeniu Historycznych Urodzin.

12. Przygotowanie poczęstunku pozostaje w gestii Organizatora. Poczęstunek można spożywać wyłącznie przy stołach. W celu przygotowania poczęstunku Organizator powinien stawić się 15 minut przed rozpoczęciem Historycznych Urodzin. Po zakończeniu Organizator ma do dyspozycji 15 minut na uporządkowanie. Ze względów bezpieczeństwa napoje mogą być serwowane wyłącznie w kartonowych opakowaniach ze słomką. Sugerujemy użycie łatwych do usunięcia nakryć jednorazowych. Na torcie można ustawić wyłącznie tradycyjne świeczki (zabronione jest używanie świeczek typu „fontanna").

13. O rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie poinformować Muzeum Historyczne Miasta Gdańska drogą telefoniczną.

14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany ich terminu/lokalizacji.

15. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku do odwołania.

Chętnych zapraszamy do rezerwacji telefonicznej lub e-mailem:

Dział Edukacji; Anna Czarnota; +48 +48 503 437 825;  sowa@mhmg.pl