Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Niepełnosprawność intelektualna

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oferuje możliwość zorganizowania lekcji dla dzieci/grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wysokość opłaty wynosi tylko 8 zł od osoby i w skład niej wchodzi nie tylko zwiedzanie Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ale przede wszystkim opieka merytoryczna animatora przeszkolonego w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niepełnosprawnymi. Niepełnosprawni na naszych zajęciach otrzymują wiedzę podaną prosto, jasno i zrozumiale przez animatora, który zawsze wciela się w rolę historycznego bohatera. W zależności od prowadzonego tematu może nim być rycerz, drwal, Panienka z okienka, Dyl Sowizdrzał itp. Uczestnicy zajęć nie tylko zdobywają wiedzę ale przede wszystkim zapoznają się z historią poprzez zabawę.

Lekcje przeznaczone dla grup/klas, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przygotowywane są ze szczególną dbałością. Podczas zapisywania lekcji animatorzy wypytują o ewentualny stopień i zakres niepełnosprawności, by na podstawie zebranych informacji zbudować scenariusz dostosowany do potrzeb przybyłej grupy. To pozwala uniknąć sytuacji, w której dzieci i młodzież niepełnosprawna zostaje wykluczona i odsunięta od pozostałych rówieśników. Pragniemy, aby każda lekcja muzealna nie tylko uczyła historii, ale przede wszystkich integrowała grupę i pokazywała, na czym polega koleżeńskość i równouprawnienie.

Poza klasami i grupami tzw. integracyjnymi z przedszkoli i szkół prowadziliśmy zajęcia m.in. dla takich instytucji jak: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU koło w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy PSOUU koło w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiejm, Warsztat Terapii Zajęciowej „TRATWA”, Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gdańsku, Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” w Gdańsku, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Środowiskowy Dom Samopomocy PSOUU koło w Pruszczu Gdańskim, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kartuzach, Środowiskowy Dom Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie” w Kościerzynie, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku. Z tym ostatnim podmiotem Muzeum Historyczne Miasta Gdańska współpracuje od 2004 roku na podstawie stosownych umów. Uczniowie szkoły wykonują dla naszych animatorów drobne pomoce edukacyjne oraz szyją stroje historyczne. Pracownicy Działu Edukacji, Promocji i PR-u starają się w miarę możliwości uczestniczyć i wspomagać życie kulturalne uczniów ZSS nr 2.

Więcej informacji udziela Dział Edukacji, tel. +48 789 449 685; +48 789 449 681; +48 512 418 756; +48 789 449 683  email: edukacja@mhmg.pl