Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Ratusz Głównego Miasta

Strona na której się znajdujesz jest nieaktualną stroną Muzeum, a znajdujące się na niej informacje nie są aktualizowane.
Zapraszamy pod nowy adres muzeumgdansk.pl.

Ratusz Głównego Miasta to gotycko-renesansowa budowla, usytuowana na styku ulicy Długiej i Długiego Targu. Jej sylwetka dominuje nad panoramą Drogi Królewskiej, najbardziej reprezentacyjnego traktu zabytkowej części miasta.

Początki Ratusza sięgają wczesnego średniowiecza. Był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego od XIV w. Głównym Miastem. Od połowy XV w. stał się centrum władzy dla całej nadmotławskiej aglomeracji.

Dokładna data powstania budowli nie jest znana. Powstanie pierwszego, murowanego i jednopiętrowego obiektu można datować na I poł. XIV w. Został on rozbudowany przez mistrza murarskiego Heinricha Ungeradina w latach 1379-82.

Ogólny rozwój miasta skutkował kolejnymi przebudowami Ratusza w XV i XVI w. W dotychczasowych gabarytach nie mógł on już spełniać swoich rozmaitych funkcji: urzędowali w nim burmistrzowie i obradowała Rada Miasta i Ława, wyrokował sąd nazywany Wetowym, miał swą siedzibę burgrabia, będący reprezentantem króla polskiego w mieście i zbierał się tzw. Trzeci Ordynek.

3 października 1556 r. wybuchł w Ratuszu groźny pożar. Usuwanie skutków zniszczeń trwało kilka lat i zapoczątkowało przebudowę gmachu w stylu renesansowym. Najpierw w latach 1559-1560 wykonano nowy, wspaniały hełm wieży. Następnie, w 1561, na iglicy umieszczono pozłocony posąg panującego wówczas w Polsce króla Zygmunta II Augusta. Wewnątrz hełmu zainstalowano zespół 14 grających dzwonów, zwany carillonem.

Bogacące się na pośrednictwie handlowym gdańskie mieszczaństwo dążyło do podkreślenia pozycji miasta również poprzez nadanie odpowiedniego splendoru ratuszowym wnętrzom. W ich upiększaniu w końcu XVI i na początku XVII wieku udział brali twórcy złotego wieku sztuki gdańskiej, tacy mistrzowie, jak: Izaak van den Block, Hans Vredeman de Vries, Willem van der Meer czy Anton Moeller. Najbardziej reprezentacyjną kondygnacją stało się pierwsze piętro. Mieściło ono najważniejsze sale Ratusza czyli Wielką Salę Rady (Sala Czerwona, Letnia) i Wielką Salę Wety (Sala Biała). Do 1921 r. Ratusz był siedzibą władz miejskich.

Druga wojna światowa zapisała się okrutnie w historii cennego zabytku. Podczas działań wojennych w marcu 1945 r. pożar strawił hełm wieży i drewniane stropy, a mury dodatkowo ucierpiały od pocisków i bomb. Ocalałe ich fragmenty były tak nadwątlone, że nawet zwykła burza groziła katastrofą. Według wstępnych ustaleń budynek nie nadawał się do odbudowy i zakwalifikowany został do rozbiórki. Ostatecznie jednak udało się go uratować i zaadaptować na Muzeum.

Podjęta w 1946 r. odbudowa Ratusza była przedsięwzięciem trudnym i zaliczana jest do wybitnych osiągnięć polskiej powojennej sztuki konserwatorskiej. Po wielu pracach murarsko-konserwatorskich 2 kwietnia 1970 r. odbudowany Ratusz przekazano na siedzibę Muzeum Historii Miasta Gdańska.

W 2000 r. na ratuszowej wieży w zamontowany został nowy , wspaniały 37-dzwonowy carillon, wykonany przez holenderską wytwórnię dzwonów i carillonów Royal Eijsbouts w Asten.

W okresie letniego sezonu turystycznego można wejść na galerię widokową w wieży, skąd z wysokości ok. 50 m roztacza się wspaniała panorama Gdańska.


!!! UWAGA !!! Ponieważ Ratusz Głównego Miasta obok funkcji muzealnej pełni także funkcje recepcyjne podczas szczególnie istotnych dla miasta, regionu i kraju uroczystości i wydarzeń uprzejmie prosimy przed odwiedzeniem Oddziału upewnić się o jego dostępności (strona internetowa Muzeum lub telefon 58 573 31 28). Za utrudnienia przepraszamy !!!

Pracownicy Oddziału Ratusz sprawują opiekę nad kolekcjami artystycznymi Muzeum realizując następujące zadania:

  • Sprawowanie opieki nad kolekcją malarstwa, rzemiosła artystycznego, grafiki oraz numizmatów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów związanych ze sztuką i historią Gdańska poprzez osobę twórcy, ikonografię, cechy formalne, kontekst historyczny oraz przedstawiających wartość naukową i dokumentalną zgodną z powyższymi wytycznymi.
  • Gromadzenie obiektów dawnych i współczesnych z wymienionych wyżej dziedzin sztuki ukazujących zmiany w architekturze i urbanistyce miasta na przestrzeni wieków, ilustrujących i będących świadectwem życia codziennego miasta, obyczajów mieszkańców i wydarzeń historycznych związanych z Gdańskiem, a także portretujących wybitnych przedstawicieli miasta i postaci historyczne związane z Gdańskiem.
  • Gromadzenie dzieł będących wyrazem aktywności artystów związanych ze środowiskiem twórczym Gdańska.
  • Kolekcjonowanie map i planów miasta.
  • Organizowanie kwerend i odpowiadanie na zapytania naukowe związane z charakterem kolekcji.
  • Przygotowanie wystaw czasowych oraz prezentacji naukowych i okolicznościowych.
  • Uczestnictwo w programie edukacyjnym Muzeum przez realizację autorskich tematów lekcji muzealnych.

Ostatnie wejście na 45 min przed zamknięciem obiektu.

 

Kontakt:

dr Ewa Bojaruniec-Król, kierownik
e.bojaruniec(at)mhmg.pl; tel.: +48 789 449 669

dr Anna Frąckowska, zastępca kierownika Oddziału
a.frackowska(at)mhmg.pl; tel.: +48 502 814 119

Dorota Powirska, rzemiosło artystyczne i malarstwo
d.powirska(at)mhmg.pl; tel.: +48 512 418 752 

dr inż. Tomasz Olkowski, numizmaty
t.olkowski(at)mhmg.pl; tel.: +48 789 449 686

Marta Krzyżowska, grafika
m.krzyzowska(at)mhmg.pl; +48 789 449 682


Kasa:
tel.: +48 789 449 675

adres:  Gdańsk  80-831
ul. Długa  46/47
tel. +48 58 573 31 28
email:   ratusz@mhmg.pl