Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Franciszek Duszeńko. Kresowianin.

Dział Historii, 2017-04-07 | Katarzyna Kurkowska

Założenie uczelni pod nazwą Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie miało miejsce 15 października 1945 r. W grudniu 1945 r. przekształcono jej nazwę na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej dyrektorem został prof. Janusz Strzałecki. W 1946 r. posadę zastępcy dyrektora objął przybyły z Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie prof. Marian Wnuk, który dwa lata później został dyrektorem naczelnym. To on „sprowadza” artystów pochodzenia kresowego, swoich uczniów ze Lwowa. Niektórzy jak np. Franciszek Duszeńko przybywają tu dla swojego mistrza i z Wybrzeżem wiążą swą dalszą przyszłość, tworząc gdańskie środowisko artystyczne.

Profesor Franciszek Duszeńko urodził się 6 kwietnia 1925 r. w Gródku Jagiellońskim koło Lwowa.

Jako szesnastolatek (w 1941 r.) zdał do Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie z zamysłem studiowania malarstwa. Dopiero profesor Marian Wnuk namówił go na zgłębianie sztuki rzeźbiarskiej. Podobnie jak większość studentów Instytutu znalazł się na liście NKWD osób wytypowanych do wywózki. Jako członek Armii Krajowej we Lwowie został aresztowany przez policję ukraińską w maju 1944 r. po czym trafił do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Po wojnie szukał po Polsce wraz z przyjaciółmi prof. Wnuka, odnalazł go w 1946 r. w Sopocie. Od tego roku pod opieką swojego mistrza kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W ten sposób swoje losy już na zawsze związał z Pomorzem.

Po latach wspominał: „Mieliśmy za sobą czas wojny, zmorę okupacji, kaleką młodość – byliśmy żądni budowania życia, życia od nowa, należeliśmy do tych, którym się udało przeżyć (…) Wszystkich łączyła konieczność uprawiania sztuki – potrzeby życia”.

W styczniu 1953 r. plastycy i architekci Gdańska z własnej inicjatywy podjęli decyzję aby kontynuować oficjalnie zakończone już prace przy odbudowanych kamienicach na ul. Długiej i Długim Targu. Przy pracach plastycznych pracowało 40 malarzy, rzeźbiarzy i ceramików, pracowników naukowych i absolwentów PWSSP w Gdańsku. Wśród nich był Franciszek Duszeńko, Leszek Weroscy, Stanisław Teisseyre czy Adam Smolana, artyści o korzeniach kresowych.

W 2000 r. prof. Duszeńko opowiadał: „Dzisiejszy kształt Starego Miasta, i ten rzeźbiarski, wszystko jest z czasu radosnej odbudowy, tego nie było przecież. Była to działalność kosztem skąpego czasu artysty (…)”.

W latach 1954-2000 prowadził pracownię rzeźby, w 1960-1964 pełnił funkcję dziekana a od 1981 r. do 1987 był rektorem PWSSP. 

Zmarł 11 kwietnia 2008 r. w Gdańsku.

Tekst opracowano na podstawie dokumentów ze spuścizny po Franciszku Duszeńce przechowywanych w Bibliotece ASP w Gdańsku oraz wydawnictwa ASP Franciszek Duszeńko 1925-2008, zespół redakcyjny R. Keja, M. Schmidt-Góra, A. Zelmańska-Lipnicka, M. Targoński, Gdańsk 2014