Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Profesor Franciszek Otto – inżynier, naukowiec, Kresowianin.

Dział Historii, 2017-02-03 | dr Janusz Dargacz

Franciszek Otto urodził się 4 października 1904 r. we Lwowie. Brał udział w obronie miasta w listopadzie 1918 roku oraz w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. W latach 1921–1927 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. W 1927 roku został zatrudniony w Katedrze Geometrii Wykreślnej tejże uczelni, gdzie współpracował m.in. z prof. Kazimierzem Bartlem. Po zamknięciu uczelni przez Niemców w 1941 roku pracował w Izbie Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. Rodzinne miasto opuścił w 1944 roku, mając świadomość decyzji podjętych na konferencji w Jałcie. Po latach wspominał:

W czasie okupacji niemieckiej nie czekałem na drugą okupację rosyjską. Z żoną wyjechaliśmy ze Lwowa do Szymbarku pod Gorlicami. (…) Jak weszli drudzy Sowieci do Lwowa, już nas tam nie było. Dowiedzieliśmy się o wyniku spotkania w Jałcie, o tym, że Lwów nie będzie nasz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że z sowieckiego Lwowa trudno będzie wyjechać do Gdańska”*.

W styczniu 1945 roku Ministerstwo Oświaty w rządzie lubelskim powierzyło mu zadanie organizacji szkolnictwa wyższego na terenie Gdańska i województwa pomorskiego. Do Gdańska przyjechał 5 kwietnia 1945 roku, zaledwie kilka dni po przejściu frontu.

Z wysoczyzny zobaczyliśmy w pewnym momencie panoramę Gdańska. Był to smutny widok. Okaleczone wieże kościołów, ratusza i po lewej stronie wysoki, wielki dźwig młotowy z wysuniętym ramieniem w kierunku tych wież. Wyglądał jak postać, która patrzy i żałuje tych okaleczonych budynków.

Następnego dnia wyruszyliśmy piechotą do Wrzeszcza, by sprawdzić stan faktyczny uczelni [politechniki]. (…) Główny budynek na pierwszy rzut oka wyglądał cało, ale na froncie z niektórych okien zwisały powiązane ze sobą prześcieradła, po których uciekali przed pożarem ranni żołnierze niemieccy. (…)  W łóżkach leżeli martwi żołnierze, albo zaduszeni, albo spaleni. Było ich bardzo, bardzo dużo, setki”*.

Franciszek Otto był jednym z głównych organizatorów Politechniki Gdańskiej, która rozpoczęła działalność w październiku 1945 roku. Objął stanowisko w Katedrze Geometrii Wykreślnej na Wydziale Architektury. Dwukrotnie (w latach 1952–1954 oraz 1964–1969) pełnił funkcję dziekana tego wydziału. W 1949 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1972 profesora zwyczajnego. W latach 1946–1972 wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, prowadził też wykłady w ramach Politechniki Telewizyjnej. W 1975 roku przeszedł na emeryturę. W 1985 roku otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Gdańskiej. Profesor Otto jest autorem słynnego, wielokrotnie wznawianego Podręcznika geometrii wykreślnej. Prywatnie kolekcjonował numizmaty, interesował się fotografią.


Profesor Franciszek Otto dożył sędziwego wieku 96 lat. Zmarł w Gdańsku

22 września 2000 r.

* Fragmenty wywiadu przeprowadzonego z prof. Franciszkiem Ottem przez Stefana Figlarowicza w 1998 r.