Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Sportowiec-aktor-patriota

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2016-10-27 | dr Janusz Trupinda
Jerzego Piotrowskiego (1912–1989) „poznałem” (niestety już nie osobiście) podczas pisania monografii polskiego klubu sportowego w Wolnym Mieście Gdańsku KS „Gedania”. Był jednym z kilku tysięcy Polaków, którzy uprawiając sport w polskich klubach sportowych na terenie Wolnego Miasta Gdańska wyrażali swoje ambicje, aspiracje i patriotyzm. W większości wpadli oni po 1945 r. w “czarną dziurę niepamięci”. Ich życiorysy odkrywam z niesłabnącą fascynacją i często podziwem.
Z początku wiedziałem tylko, że był hokeistą. Bardzo dobrym zresztą. Z „Gedanią” został w 1934 r. mistrzem Wolnego Miasta, po zwycięstwie nad Schlittschuhklub Danzig 3:2 i 6:2. Skład Gedanii wyglądał w tym meczu następująco: Federski, Ciechanowski, Kwiatkowski, Tupalski, Rittermann, Alfons Błeński, Witold Błeński, Jabłoński, Trocki, Zieliński, Rychert oraz Piotrowski. Nasz bohater był w tym czasie graczem wyróżniającym się, bowiem w styczniu 1935 r. widzimy go w składzie reprezentacji Wolnego Miasta Gdańska w towarzyskim meczu z V.f.K. Königsberg (1:8). Ze sportem związany był od dzieciństwa. Już w wieku 7 lat uczęszczał na zajęcia prowadzone przez T. G. “Sokół” w Oliwie, którego został następnie członkiem. Jak wielu mu współczesnych nie koncentrował się na uprawianiu jednej tylko dyscypliny sportu. Zimą grał w hokeja, latem uprawiał lekkoatletykę i boks. Sport nie był jednak jego główną pasją. Był nim … teatr.
Piotrowski był jego wielkim miłośnikiem, członkiem Koła Miłośników Sceny, pracownikiem Teatru Miejskiego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak zaangażował się w realizację pomysłu Antoniego Bartza powołania w Gdańsku polskiego teatru kukiełkowego “Skrzat”. Teatr powstał jesienią 1935 r. i do sierpnia 1939 r. dał 56 spektakli dla ok. 9.500 - 10 000 widzów. Nie trzeba przypominać, że był to bardzo trudny czas dla Polaków w Wolnym Mieście, czas narastających represji i terroru ze strony nazistów. Także prowadzenie działalności kulturalnej wiązało się z dużym niebezpieczeństwem, zwłaszcza, że każda wizyta “Skrzata” była ważnym wydarzeniem dla społeczności polskiej. Polacy potrafili na spektakl jechać kilkanaście kilometrów, nie zważając na trudności komunikacyjne. Zdarzały się przy tym prowokacje ze strony Niemców, ataki, pobicia. Aktorzy występowali w skupiskach ludności polskiej na terenie Wolnego Miasta, głównie w polskich świetlicach, tworzonych przez Związek Polaków. Spektakle odbywały się we wtorki lub czwartki i niedziele w Gdańsku, Sopocie, ale także Piekle, Ełganowie, Pruszczu, Pszczółkach, czy Szymankowie. Wystawiano repertuar typowo polski, m.in. “Szopkę Krakowską”, “Szopkę Polską”, Marii Kownackiej “Bajowe bajeczki i świerszczowe skrzypeczki”, “O Kasi, co gąski zgubiła”, “Cztery mile za piec”. Wykonaniem mobilnej sceny zajął się zdradzający wielkie zdolności plastyczne i lubiący majsterkować nie kto inny, tylko J. Piotrowski. Już w dzieciństwie wykonywał pacynki, wystawiał wymyślone przez siebie “sztuki”. Wspólnie z Juliuszem Szwarzbardem, absolwentem zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego zaprojektowali scenę nawiązującą do szopki krakowskiej. Pierwsze lalki zaprojektował i wykonał sam Piotrowski. Była to działalność społeczna, na którą członkowie zespołu poświęcali swój wolny czas, a nierzadko inwestowali własne środki finansowe na materiały i środki transportu, aby występy mogły w ogóle dojść do skutku. Pomagały różne instytucje, m.in. od końca 1937 r. teatr korzystał z furgonetki “Poczty Polskiej” w Gdańsku. Piotrowski działał w “Skrzacie” do sierpnia 1939 r.
Jak zdecydowana większość młodych Polaków także i J. Piotrowski zaangażowany był w działalność społeczną. Był członkiem Gminy Polskiej-Związku Polaków, organizacji skupiającej wszystkich Polaków w Gdańsku, jak też Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Zaangażował się także w działalność konspiracyjną. Z tego względu został aresztowany 24 sierpnia 1939 r. w związku z bardzo nagłośnioną przez niemieckie gazety sprawą przechwycenia przez gdańską Policję wagonu z uzbrojeniem i wyposażeniem dla Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Był więziony w budynku Prezydium Policji na dzisiejszej ul. Okopowej 9, później w areszcie przy ul. Kurkowej, a następnie w obozie w Nowym Porcie. W grudniu 1940 r. trafił do obozu koncentracyjnego “Stutthof”. Tam spotkał kolegę ze “Skrzata” Juliusza Schwarzbarda, dzięki któremu (i własnym zdolnościom) otrzymał pracę w obozowych warsztatach. Wykonywał tam modele statków, którymi komendant obozu obdarowywał swoich gości. Ze swoich zadań wywiązywał się dobrze i zapewne dzięki temu został zwolniony w dniu 18 października 1941 r.
Po zwolnieniu z obozu rozpoczął pracę w emalierni “Segor”, gdzie był zatrudniony do końca wojny. Po jej zakończeniu pracował także w Centrali Węglowej i Zarządzie Portu w Gdańsku. Realizował jednak dalej swoje pasje: plastyczną i teatralną. Malował, fotografował, a w latach 1952–1962 prowadził reaktywowany przez siebie … Teatr Kukiełkowy “Skrzat”. Na emeryturę przeszedł 11 lutego 1978 r., a zmarł 11 lutego 1989 r.
Streszczony tu jedynie życiorys Jerzego Piotrowskiego, jednego z wielu Polaków z Wolnego Miasta Gdańska jest przykładem życia człowieka pełnego pasji, dobrego sportowca i pełnego wrażliwości artysty, a przede wszystkim oddanego sprawie polskiego patrioty. Jego losy zasługują na podziw i szacunek, a z całą pewnością na przypomnienie.
Powyższy tekst jest mocno skróconą wersją artykułu złożonego do druku w wydawnictwie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
dr Janusz Trupinda
il.1 Hokejowa drużyna Gedanii - w środku J. Piotrowski
il. 2 Scena teatru kukiełkowego „Skrzat” - dzieło J. Piotrowskiego