Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Salamandra

Ratusz Głównego Miasta

W Sali Zimowej Ratusza Głównego Miasta, u szczytu marmurowego kominka datowanego na 1645 rok, znajduje się dziwne stworzenie. Zwierzę? Być może, ale jakie? Pies, czy raczej wilk? Kształtem przypomina szympansa, ale głowa zupełnie nie pasuje, więc może jest to istota fantastyczna,  z mitów lub baśni?

Tajemnicza mieszkanka Muzeum to salamandra, czyli zwierzę jak najbardziej prawdziwe – płaz podobny do jaszczurki, żyjący w podmokłych lasach. W Ratuszu Głównego Miasta ma ona jednak szczególne znaczenie symboliczne, związane z legendami dotyczącymi tej leśnej samotnicy i z wydarzeniami z historii Gdańska.

Już od szesnastego wieku salamandra, której nazwa w języku perskim oznacza „żyjąca w ogniu”, uważana była za żywiołaka, czyli istotę związaną z siłami natury. Obecność znaku  salamandry magicznie chroniło budynek przed pożarem. W czasach, kiedy większość budowli miała drewniane stropy, schody i podłogi, domy ogrzewano paląc w piecach drzewem, a w kuchniach gotowano nad otwartym ogniem, pożary był jednym z najbardziej niszczycielskich i najczęstszych zagrożeń. Umieszczenie rzeźbiarskiego przedstawienia salamandry na szczycie kominka miało więc zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia z paleniska w budynku Ratusza, który w szesnastym wieku został niemal doszczętnie strawiony przez pożar. Sala Zimowa i znajdujący się w niej kominek powstały podczas odbudowy Ratusza po tym zdarzeniu, stąd tez nawiązanie do ochrony przed ogniem wydaje się być zaklęciem, aby historia nie powtórzyła się. Magiczna moc salamandry nie zdołała jednak ustrzec gdańskiego Ratusza przed ogniem w 1945 roku, kiedy na skutek działań wojennych zniszczone zostało niemal całe miasto. Dzięki ogromnemu wysiłkowi powojennych konserwatorów zabytków kominek i czuwającą nad nim salamandrę można dziś podziwiać w odbudowanym Ratuszu Głównego Miasta.

Symbolika salamandry tłumaczy częściowo dziwny sposób jej przedstawienia w dekoracji kominka z Sali Zimowej. Jako stworzenie zdolne do panowania nad groźnym żywiołem, salamandra była postrzegana jako istota nie z tego świata, stąd też jej zwykła, pospolita forma nie oddawała zdaniem artystów jej tajemniczych i potężnych mocy. Nadawano więc salamandrze postać niesamowitą, upodabniając ją często do smoków lub innych bestii.

Salamandra z kominka nie jest jedynym istniejącym przedstawieniem tego typu. Tajemnicze zwierzę o fantastycznej sile ochrony przed ogniem było częstym motywem dekoracyjnym w reprezentacyjnych budowlach nowożytnej Europy. Salamandra z gdańskiego Ratusza jest jednak wyjątkowa, ponieważ jest nierozerwalnie związana z wydarzeniami z dziejów naszego miasta.