Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Obraz "Grosz Czynszowy"

Ratusz Głównego Miasta

Przy pierwszym spojrzeniu na obraz Grosz czynszowy, umieszczony dziś w Sali Kasy Miejskiej Ratusza Głównego Miasta, widz może pomyśleć, że ogląda właśnie typowe przedstawienie sceny biblijnej. Oto Jezus Chrystus, widoczny w centrum obrazu po prawej stronie, zwraca się ku trzymającemu monetę faryzeuszowi stojącemu wśród innych postaci. Po lewej widoczni są żołnierze w strojach przywodzących na myśl starożytnych rzymskich wojowników, po prawej zaś grupa apostołów, także w antykizowanych szatach. Inskrypcja wzdłuż ramy obrazu identyfikuje scenę jako przedstawienie z Ewangelii św. Mateusza, rozdział 22, kiedy to Jezus wypowiada słowa o oddawaniu Bogu, co boskie, zaś Cezarowi tego, co należy do Cezara.

Drugie spojrzenie wywołuje jednak pytania: dlaczego Chrystus, apostołowie i faryzeusze przedstawieni są na tle panoramy Gdańska? Co robi Jezus na Długim Targu, wśród widocznych na dalszym planie mieszczan w siedemnastowiecznych strojach? Gdzie jest Złota Brama, która powinna otwierać ulicę Długą? Dlaczego powstał tak zaskakujący w swej treści obraz?

Powstałe w 1601 roku dzieło autorstwa Antoniusa Moellera jest fascynującą dokumentacją Gdańska współczesnego artyście, jego architektury, mody, a przede wszystkim panującej wówczas ideologii. Przeniesienie biblijnych scen do nowożytnego Gdańska, czyli aktualizacja opowieści, miało być przypomnieniem o przestrzeganiu w mieście chrześcijańskich zasad moralnych, których podstawą są Ewangelie. Przesłanie obrazu jest także interpretowane jako upomnienie o konieczności płacenia podatków, która obowiązuje wszystkich prawych mieszczan, skoro obowiązywała nawet Chrystusa.

Treść obrazu łączy się z jego umiejscowieniem w Ratuszu. Początkowo zdobił on Komorę Palową w przyziemiu Ratusza, w której pobierano opłatę za cumowanie statków przy gdańskim pobrzeżu. W dziewiętnastym wieku obraz przeniesiono do Sali Kasy Miejskiej, w której przesłanie dzieła zyskało szczególny charakter.

Oprócz ciekawych odniesień biblijnych, Grosz Czynszowy jest interesującym uwiecznieniem zabudowy ulicy Długiej i Długiego Targu z przełomu szesnastego i siedemnastego wieku. Widoczne są budynki istniejące do dziś, takie jak Ratusz czy Dwór Artusa, lecz wokół nich zobaczyć można fasady kamienic znacznie różniące się od stojących na tych samych parcelach współczesnych, odbudowanych po wojnie budynków. Obraz jest też prawdopodobnie jedynym przedstawieniem gotyckiej Bramy Długoulicznej, w miejscu której kilka lat później stanęła Złota Brama. Mieszczanie widoczni za Chrystusem i faryzeuszami ubrani są w stroje charakterystyczne dla osób ich stanu i typowe dla nowożytnego Gdańska.

Autor dzieła, Antoniusz Moeller, jest jednym z najznamienitszych twórców w historii sztuki gdańskiej. Na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku pełnił funkcję malarza miejskiego, nadaną mu przez Radę Miasta. Ze względu na tematykę dzieł Moellera i jego silne związki z naszym miastem, artysta bywa nazywany „Malarzem Gdańska”.